Namdalseid besøkstjeneste

Vi tilby flere viktige aktiviteter gjennom besøkstjenesten. Vi har tilbud til enkeltpersoner og til grupper. Vil du ha besøk eller gå på besøk? Vi formidler kontakt mellom de som ønsker besøk og de som har lyst til å gå på besøk.

 Besøkstjenesten er for alle - uansett om du ønsker at noen skal komme på besøk til deg eller om du har lyst til å glede noen med et besøk!

Vi arrangerer også gruppeaktiviteter som mange kan ha glede av samtidig. Bli gjerne med som frivillig på disse aktivitetene! Dette er sosiale gruppeaktiviteter som gir fin adspredelse i hverdagen! 

Kaffering for voksne damer - første mandag i hver måned på gammelbiblioteket kl 12.00-13.30.
Kara-kaffe for voksne karer - første mandag i hver måned på Dagsenteret kl 16.00-17.30
Bakedag - første tirsdag i hver måned på Helsetunet kl 10.00-12.00
Sittedans - hver onsdag på Helsetunet kl 11.15-12.00

 Vi har besøksvenner som hjelper beboere når det er fredagskaffe på Raustu


Har du lyst på besøk av og til?
Hvis du ønsker at vi skal finne en besøksvenn til deg, tar vi først en samtale for å bli kjent med deg og høre om interesser, ønsker, osv. Det er vanlig å få besøk ca. hver 14 dag.


Har du lyst til å være en besøksvenn?

Mange mennesker savner en fortrolig venn. En besøksvenn kan være en samtalepartner, støttespiller, treningskamerat eller turvenn. Som besøksvenn kan du gå på besøk både i private hjem og på institusjon, eller ta med din venn på et arrangement og andre sosiale aktiviteter. Dette er gjensidig glede!

Alle kan bli besøksvenner, enten du foretrekker å møte mennesker i grupper eller du foretrekker én-til-én treff. Felles for de som ønsker besøk er at alle ønsker å tilbringe litt tid sammen med andre.

Hva er fire timer i måneden? Du kan bruke to timer to ganger i måneden på å besøke noen som gir dere begge gode opplevelser!
Hva dere gjør sammen avhenger av hva dere har lyst til å gjøre. Dere kan for eksempel gå tur, kafé, kino, arrangementer i lokalmiljøet, kjøre en biltur, gjøre innkjøp eller bare snakke sammen. Det kan også hende at du blir spurt om du kan være med på små ærender, som en tur på biblioteket, kiosken eller butikken.

Hva kreves for å bli besøksvenn? 
– Tid: To timer annenhver uke
– Alder: Over 18 år
– Gjennomføre grunnkursene besøksvennkurs og førstehjelpskurs

Besøkvennen kan bidra med små praktiske tjenester, men besøksvennen erstatter ikke hjemmebaserte tjenester eller helsepersonell.


Namdalseid besøkstjeneste er et samarbeid mellom frivilligsentralen, Røde Kors, menighetsrådet og pensjonistlaget. 

Vi har besøksvenner som stiller opp på ulike tilbud, og gjennom dette kan vi tilby aktiviteter til både enkeltpersoner og til grupper.

Vi legger vekt på å ha et godt fellesskap blant de som er besøksvenner og har minst to felles treff i løpet av året hvor vi kan utveksle erfaringer og hjelpe hverandre. 


Hvis du vil ha besøk eller gå på besøk kontakter du Monica på frivilligsentralen. Hun har telefonnummer 479 00 191.


Kontakt

Stavarvegen 2, 7856 Jøa
7750 Namdalseid

Organisasjonsnummer
942875967

Sosiale media

2021 © Namdalseid frivilligsentral