KULturstien til Ferja

Med startpunkt ved kommunehuset så kan man gå KULturstien opp til Staven, og derfra er det flere turmuligheter. Mange går til Magnushuken eller Stavenberget, og det går også an å gå ned til Ferja (elva).

Søndag 14. februar arrangerte frivilligsentralen lavterskeltur til Ferja ved Staven. Vi hadde kommunehuset som startpunkt og møttes på parkeringsplassen der.

Vi valgte å gå veien fremfor stien på tur dit. Da gikk vi tvers gjennom boligfeltet via Trøavegen før vi kom til Åsvegen som fører til kirka og Stavengårdene. For å komme til Ferja så må vi passere Stavengårdene. Deretter blir det litt nedoverbakke før vi tar av til høyre. Videre nedover den veien kommer vi til Ferja, og der nede har Namdalseid jeger og fiskarlag en gapahuk.

Denne søndagen hadde vi ordnet oss med stoler på parkeringsplassen, og det ble riktig så hyggelig rundt bålet! 

Da vi gikk hjemover igjen valgte vi KULturstien fra Staven og ned til kommunehuset. Dette ble en litt kortere vei.

Kommunehuset til Ferja på vei: 2,6 km.
Kommunehuset til Ferja via KULturstien: 2,1 km.

Mye snø ved gapahuken og på elva i februar ...

På tur opp Åsvegen mot Staven.

Stor trivsel rundt bålet med kaffe, vaffel, appelsiner og sjokolade!

❤️ Med vaffelhjerter og sjokoladehjerter markerte vi også morsdagen og valentingsdagen! ❤️

På tur hjem svingte vi av ved Staven gård og tok KULturstien hjem. Her var det brøytet og fint å gå.

Det er flott med brøytet KULtursti på vinters tid!

Flere dokumenter

KULturstien ved Berre

Gå en runde på KULturstien i Namdalseid! Her er det en fin rundte å gå fra skolen, via Berre, og tilbake til skolen. Det er to gapahuker på turen. Den ene på Skaret (som er en avstikker) og den andre ligger ovenfor skolen i "skileikbakken".

Kalnestjønna

Turen opp til Kalnestjønna er en fin tur på tilrettelagt veg. Det er oppoverbakke hele veien dit, men det er bare å regulere farten etter egen smak! Starten er ved parkeringsplassen på Myrmoen. Og så følger man vegen oppover som går til Øyensskavlen.

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Sjøåsberget

På toppen av Sjøåsberget får man nyte en fantastisk utsikt nordover og sørover.

Turnus Namdalseid bygdakafé

Intern oversikt for de frivillige på Namdalseid bygdakafé.

Meny Namdalseid bygdakafé

Meny med priser for Namdalseid bygdakafé

Meny Statland bygdakafé

Meny med priser for Statland bygdakafé

Turnus Statland bygdakafé

Intern oversikt for de frivillige på Statland bygdakafé.

Turnus fredagskaffe

Intern oversikt for de frivillige på fredagskaffen.

Magnushuken

Magnushuken er et flittig brukt turmål i Namdalseid.

Finnmyra

Finnmyra er en lett tilgjengelig tursti sentralt i Namdalseid

Kalnesfossen

En vakker foss i Årgårdsvassdraget i Øysterelva. Et fint sted for en kaffeutflukt.

Drestad

Inne i en lysning i skogen åpenbarer deg seg en koselig bålplass!

Fergkjeften

Turen til Fergkjeften - der Øyensåa og Ferga møtes - er en fin rundtur.

Tjønnsvatnet

Tjønnsvatnet er en liten perle både på sommerstid og vinterstid. Her har vi en rastebenk og en bålpanne.

Brørsheia fra Brørstjønna

Det er flere veier opp til Brørsheia. Stien fra Brørstjønna er kanskje den som er lettest å gå.

Settersmyra

Bålplassen på Settersmyra ligger 300 meter fra veien og kan brukes av alle.

Kontakt

Stavarvegen 2, 7856 Jøa
7750 Namdalseid

Organisasjonsnummer
942875967

Sosiale media

2021 © Namdalseid frivilligsentral